ติดต่อเรา

โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม
ตั้งที่ หมู่ 8 บ้านท่าบม ตำบลเขาแก้ว 
 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
โทร 042-801287

Comments